HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Có 2 cách thức chuyển khoản khi nhận sản phẩm

(phần thanh toán chuyển khoản khách hàng ghi mã đơn vào phần nội dung)

VD: VQ01xxxx

Tầng 3, 27 Văn Tiến Dũng-Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Tầng 3, 27 Văn tiến Dũng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

HỖ TRỢ VẤN ĐỀ THANH TOÁN

Khách hàng có thể liên hệ với nhân viên tư vấn để giải quyết vấn đề trong lúc thanh toán. Hoặc liên hệ : 0983.977.118(zalo)